BRABANTSE PRIJS VOOR DE SCHILDERKUNST 2020

Uitnodiging aan de rooms katholieke kunstschilders uit de Zuidelijke Nederlanden.

Inspiratiebron is de brief van de Heilige Paus Johannes-Paulus II aan de kunstenaars, geschreven op Pasen 1999.

Inschrijving voor deelname is mogelijk vanaf 1 juli t/m 15 september 2020. De werken worden tentoongesteld bij Galerij-Museum-Bies, Bosscheweg 15 te Aarle-Rixtel (N.Br.) van 15 december 2020 t/m 31 januari 2021. Zie: www.galerij-museum-bies.nl

Om de beoordelingscommissie een indruk te verschaffen van uw werk, dienen wij uiterlijk 15 september fotomateriaal via mail of per post van U te ontvangen.

Bij voorkeur van 3 schilderstukken, dit kan oud en/of recent werk zijn:
1 groot werk,  maximale hoogte 1,50 m.
1 middelgroot werk, maximale breedte 70 cm.
1 klein werk, maximale breedte 35 cm.
“Deze maximale maten zijn inclusief eventuele omlijsting”

Tekeningen,schetsen,grafiek en ontwerpen zijn uitgesloten. De prijs is puur om de schilderkunst in het leven geroepen.

Voor 15 oktober laat de beoordelingscommissie U weten of uw werkstukken beantwoorden aan de criteria uit het document van St.Johannes Paulus II.

Vervolgens worden door Galerij-Museum-Bies de praktische zaken voor de verkooptentoonstelling met U besproken.

Op Driekoningenzondag 3 januari 2021 wordt de prijswinnaar bekendgemaakt door de jury, die uit 5 personen bestaat.

Aanmeldingen en inlichtingen:
info@galerij-museum-bies.nl  tel. 0492-381870 of 06-36001971
rob45elings@gmail.com tel.06-55386708.